Mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn không thể không biết

Đấu thầu là một giao dịch giữa hai bên người mời thầu và chủ đầu tư. Nhằm tìm ra một nhà thầu bất kỳ nào đó thuyết phục được các yêu cầu của mình theo quy định hiện hành của luật pháp. Giao dịch đấu thầu là người muốn mua các gói thầu sẽ mở ra một buổi đấu thầu gồm nhiều người mời thầu ( người muốn bán gói thầu) để họ cạnh tranh nhau, với hy vọng tìm được một gói thầu tốt, đáp ứng được các yêu cầu của họ về giá cả, trình độ kĩ thuật cũng như chất lượng hợp lý. Các nhà thầu tại đây sẽ giới thiệu sản phẩm của mình cùng với những lợi thế, lợi ích mang lại cho chủ thầu, nhằm mục đích thu hút quyền cung cấp hàng hóa, dịch vụ chất lượng với mức giá cả cạnh tranh, có thể bù đắp được những tổn thất chi phí và triển vọng mang lại lợi nhuận tối đa cho chủ thầu. Với những lợi ích mà nhà cung cấp đưa ra, người mua thầu sẽ xem xét và chọn ra gói thầu nào sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Như vậy có thể thấy mời thầu là một việc rất quan trọng. Vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin cơ bản về mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn.

Các quy định cụ thể cho việc tạo mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn

mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn

Ngày 29/09, Bộ KH và ĐT đã ban hành thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT đưa ra điều khoản cụ thể tạo hồ sơ mời thầu phi tư vấn. Thông tư bắt đầu thực hiện (có hiệu lực thi hành) từ ngày 01/01/2016.

Căn cứ theo thông tư, quy định hồ sơ mời thầu cho gói thầu phi tư vấn là gói thầu quy mô nhỏ có trị giá không vượt quá 10 tỷ VNĐ, thuốc điều khoản 43/2013/QH13 của luật đấu thầu. Theo đó, thông tư 14/2016/TT-BKHĐT đính kèm theo mẫu hồ sơ mời thầu cung cấp dịch vụ PTV, được áp dụng với gói thầu có hình thức đấu thầu phạm vi rộng hoặc đấu thầu phạm vi hẹp ( theo phương pháp 1 giai đoạn – 1 túi hồ sơ). Thông tư này có hiệu lực áp dụng với các cá nhân hay tổ chức tham dự hoặc có quan hệ liên quan đến giao dịch tuyển chọn nhà thầu trong khuôn khổ điều chỉnh.

Điều đặc biệt cần lưu ý là những dịch vụ PTV nào được bao gồm. Các lĩnh vực này được liệt kê thành: quảng cáo, in ấn, vận hành tòa nhà, truyền thông đại chúng, vận tải (công cộng), cấp – thoát nước, nhiếp ảnh, bảo hiểm, vệ sinh, logistics, quản lý, đo vẽ bản đồ, nhiếp ảnh, sao chụp, đóng gói và các nhóm lĩnh vực lớn sau:

  • Nhóm 1: Tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử
  • Nhóm 2: quản lý trồng trọt và chăm sóc cây xanh.
  • Nhóm 3: cấp điện và chiếu sáng
  • Nhóm 4: thu gom, phân loại và xử lý chất thải ( nước thải)

Đối với các hoạt động khác không nằm trong dịch vụ tư vấn thì được quy định, điều chỉnh trong luật đấu thầu 43/2013/QH13 ( điều 4, khoản 8).

Riêng với gói thầu dịch vụ PTV liên quan đến vốn ODA, có thể áp dụng theo mẫu trên hoặc có thể bổ sung hay điều chỉnh, sửa đổi theo một vài nội dung có trong thỏa thuận đấu thầu được quy định trong luật quốc tế, điều ước giữa Việt nam và các nhà đầu tư khác ( trường hợp các nhà tài trợ đó đồng ý).

Trong trường hợp đấu thầu quốc tế, tùy vào quy mô, bản chất của gói thầu, các cá nhân, tổ chức tiến hành tạo hồ sơ mời thầu phải có sự điều chỉnh các điều khoản như giá cả dự thầu, loại tiền ( đồng tiền), ngôn ngữ, những đặc quyền, thời gian và các điều kiện khác sao cho thích hợp với quy định luật và nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Những yêu cầu được đưa ra trong mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn không được đặt ra tùy thích mà phải xem xét dựa trên quy mô và điều kiện cụ thể của gói thầu. Với mục đích thực hiện đúng nguyên tắc cạnh tranh trong sự minh bạch, công bằng và điều kiện kinh tế hiệu quả. Đặc biệt chú ý không được làm trái một số quy định như thu hẹp phạm vi tham gia của các nhà thầu hoặc cạnh tranh không rõ ràng, lành mạnh như ưu tiên lợi thế cho những nhà thầu nhất định.

Nếu muốn thực hiện thay đổi, điều chỉnh các quy định có trong mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn thì các cá nhân, tổ chức có tham gia trong toàn bộ quá trình ( từ tạo lập → thẩm định tới phê duyệt) phải chắc chắn việc cập nhật này phải phù hợp, chính xác, khả thi, khoa học, hợp lý hơn so với quy định cũ và không đi ngược lại với luật đấu thầu. Trong báo cáo trình bày yêu cầu phê duyệt hồ sơ phải chỉ ra rõ những nội dung thay đổi so với quy định cũ ( có trong hồ sơ mời thầu phi dịch vụ) và lý do vì sao có sự chỉnh sửa này để CĐT xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Nội dung cơ bản trong mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn

mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn 1

Nội dung trong mẫu hồ sơ mời thầu đơn giản bao gồm:

  1. Hướng dẫn nhà thầu trong việc chuẩn bị hồ sơ và đưa ra thông tin dự thầu (mục chỉ dẫn đấu thầu).
  2. Dựa vào quy mô, tính chất của mỗi gói thầu, các điều khoản thông tin cụ thể sẽ được đưa ra theo từng mục ứng với chương 1 ( mục bảng dữ liệu đấu thầu).
  3. Đưa ra tiêu chí đánh giá gói thầu về các yếu tố như kinh nghiệm, năng lực tài chính, thương mại và kỹ thuật. Tùy từng hồ sơ dự thầu, các tiêu chí trên phải hợp lý, cụ thể, rõ ràng và mang tính khoa học( mục tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu).
  4. Các biểu mẫu cơ bản bắt buộc các nhà thầu hoàn thành, là phần nội dung quan trọng nhất trong hồ sơ ( mục biểu mẫu dự thầu).
  5. Quy định về phạm vi cung cấp, kế hoạch tiến hành gói thầu và các yêu cầu kỹ thuật khác. Việc đưa ra những nội dung trên phù hợp với quy mô, tính chất và chất lượng đầu ra của gói thầu. Tuyệt đối tránh những trường hợp cạnh tranh bất bình đẳng hay hạn chế cạnh tranh đối với một số nhà thầu. Đảm bảo tính công bằng trong mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *